اقامتگاه موقت

مراقبت موقت چیست؟

مراقبت از یک فرد دارای ناتوانی خانواده‌ی آن‌ها را بسیار بیشتر از دیگر خانواده‌ها محدود کند. کودکان دارای اتیسم منحصربه‌فرد هستند و در کل بار اضافی بر دوش خانواده قرار می‌دهد؛ این فشار می‌تواند در بسیاری از موارد شدید شود که در این صورت، مراقبت و نظارت می‌تواند به اندازه‌ی یک کار تمام وقت زمان ببرد.
“مراقبت” یا “مراقبت موقت” به مراقبت کوتاه مدت برای افراد دارای ناتوانی‌هایی از قبیل اتیسم اشاره دارد، که به منظور فاصله گرفتن خانواده از مراقبت روزانه ارائه می‌شود. برخلاف مراقبت کودک، خدمات مراقبتی گاهی شامل مراقبت شبانه یا برای زمان طولانی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه ارائه زمان و آسایش موقت به خانواده‌ها، از استرسی می‌باشد که ممکن است در زمان مراقبت بیش از حد کودک دارای اتیسم تجربه کنند. همچنین این نوع حمایت به وحدت خانواده کمک کرده و از مورد غفلت واقع شدن کودک نیز جلوگیری می‌کند. مراقبت موقت این فرصت را برای کمک‌رسان فراهم می‌کند تا به تعطیلات بروند و یا برای چند ساعت بتوانند استراحت کنند. این وقفه کوتاه در مراقبت اغلب به عنوان “هدیه‌ی زمان” نامبرده می‌شود. خدمات استراحت موقت می‌تواند توسط دیگر خانواده‌ها یا دوستان، مؤسسات خیریه یا ادارات دولتی انجام شود.
یکی از بهترین نوع مراقبت موقت، مراکز شبانه‌روزی موقت می‌باشند. مؤسسه سرای پاکان خمینی‌شهر یکی از مراکز شبانه‌روی است که خدماتی را در این راستا ارائه می‌دهد.