بخش روزانه – زیر هفت سال

در این بخش بر اساس مدل کندو (CAN-DO) برای چهار گروه سنی، خدمات اختصاصی ارائه می‌گردد. خدمات شامل آموزش انفرادی و گروهی در قالب برنامه‌ها و شیوه‌های گوناگون و موثر، گفتاردرمانی، کاردرمانی و مشاوره است.

اصول خدمات آموزشی و توانبخشی برای گروه سنی زیر هفت سال بر اساس مدل کندو شامل موارد زیر است:

 • تخصص‌گرایی: یک کودک با چند مربی، گفتار درمانگر، کاردرمانگر، روانشناس
 • فشرده بودن برنامه: بیشترین بهبودی با حداقل ۲۷/۵ ساعت درمان در هفته
 • درمان برای کودک هم به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی
 • سن شروع درمان: بهترین سن درمان، بین ۲ تا ۴ سالگی
 • تلفیق سازمان یافته خدمات با محیط روزمره زندگی کودک
 • داشتن نگاه بالینی مبتنی بر تئوری
 • داشتن رویکرد تیمی و بین‌رشته‌ای
 • درمان هم برای کودک و هم برای خانواده
 • تاکید بر برنامه خاص بر اساس نیاز هر کودک
 • ارزیابی و مستندسازی قبل، حین و بعد از مداخله
 • داشتن یک نگاه توصیفی-تکاملی در تمامی حوزه‌ها
 • استفاده از برنامه‌های درمانی مختلف، موثر و متناسب با حوزه هدف
 • آموزش خانواده در تمامی حوزه‌ها به صورت انفرادی و گروهی
 • متفاوت بودن ساختار درمان که منجر به حداکثر یادگیری خواهد شد.