تماس با ما

آدرس: خمینی شهر، خیابان شریعتی شمالی، کوچه ۱۱۸، ساختمان موسسه خیریه سرای پاکان خمینی شهر

تلفن تماس: ۰۳۱۳۳۵۸۱۷۱۰، ۰۳۱۳۳۵۸۲۲۹۰، ۰۹۱۳۰۳۶۳۷۷۷